Virkemidler

I Helhedsplanen for Gudenåen er Gudenåen opdelt i fire strækninger med forskellige karakteristika og muligheder for virkemidler.