Skip til hoved indholdet
    Hjem Virkemidler Slusen i Silkeborg til Tange Sø

Slusen i Silkeborg til Tange Sø

Gudenåen på strækningen mellem Silkeborg og Tange Sø indeholder alle åens fire hovedelementer. I 2020 blev der i Silkeborg Langsø registreret en historisk høj vandstand.

Gudenåen på strækningen mellem Silkeborg og Tange Sø indeholder alle åens fire hovedelementer.

  • Silkeborg Langsø og Sminge Sø er de frie søer, hvor vandstanden er bestemt af vandstanden i Gudenåen på de nedstrøms beliggende strækninger.
  • Strækningen fra lidt nedenfor Ringvejsbroen til udløbet af Alling Å er det frie vandløb..
  • Strækningen fra udløbet af Alling Å til udløbet af Borre Å er det stuvningspåvirkede vandløb, hvor vandstanden er højere end den naturligt ville have været som følge af opstemningen ved Tangeværket.
  • Strækningen fra udløbet af Borre Å til Tangeværket er den opstemmede sø.

I 2020 blev der i Silkeborg Langsø registreret en historisk høj vandstand på baggrund af ekstreme nedbørshændelser igennem efteråret/vinteren 2019-2020. Det gav store udfordringer med oversvømmelse i Silkeborg by særligt ved Lysåen, Farmen og Houstrupsgade, samt generelt oversvømmede haver ved husene ned til Silkeborg Langsø. Vandstanden i Silkeborg Langsø er bestemt af vandføringsevnen/vandstanden i Gudenåen nedstrøms Ringvejsbroen, men også ved Ansvej, Skærbækvej og ved Resenbro skabte vandet udfordringer. Nedstrøms Resenbro var enkelt ejendomme bl.a. Svostrup Kro og Kongensbro Kro truet af oversvømmelser.

Årsagen til oversvømmelserne var en kombination af meget stor vandføring i efteråret/vinteren 2019-2020 og overvintrende grøde i vandløbsprofilet.

Hele strækningen fra Ringvejsbroen til Kongensbro er udpeget som Natura2000 område.

Strækningsspecifikke virkemidler:

Virkemidlerne omfatter en beskrivelse af virkemidlet, en vurdering af effekten samt en indledningsvis angivelse af de miljømæssige bindinger, der skal tages i betragtning ved anvendelsen. Realiserbarheden af virkemidlerne er vurderet ift. gældende lovgivning.