Skip til hoved indholdet
    Hjem Hvorfor en samlet Helhedsplan? Vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland

Vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland

Visionen for håndteringen af vand i Gudenåen og opland skal ses i lyset af klimaforandringerne. Helhedsplanen er udarbejdet efter denne vision.

 

Visionen for håndtering af vand i Gudenåen og opland er:

  • At Gudenåkomitéen styrkes som tværfagligt tværkommunalt politisk forum, der kan anbefale Gudenåens kommuner løsninger i spørgsmål om klimatilpasning.
  • At der tages afsæt i en fælles forståelse af problemstillinger for Gudenåsystemet som helhed, når den enkelte kommune forvalter vandhåndtering i egen kommune.
  • At virkemidler tager hensyn til både natur, mennesker, lokalsamfund, erhverv, kulturhistorie m.m., idet der søges fælles perspektiv mellem forskellige interesser. 
  • At virkemidler til klimatilpasning iværksat i én kommune alene skaber neutrale eller positive effekter både nedstrøms og opstrøms for andre kommuner.

 

I forlængelse af visionen er der udarbejdet følgende handlingsforslag:

  • Fælles vedligehold og udvikling af hydrologisk model
  • Etablering af kontraktnetværk mellem kommunerne til brug i tilfælde af kritisk vandstand og varsling af samme. 
  • Tværkommunal teknikergruppe med særlige opgaver i forhold til langsigtet klimatilpasning i Gudenåsystemet
  • Forpligtelse til høring af Gudenåkomitéen ved større projekter med ændring af Gudenåens hovedløb.