Skip til hoved indholdet
    Hjem Hvorfor en samlet Helhedsplan? Baggrunden for Helhedsplanen

Baggrunden for Helhedsplanen

De rekordstore mængder regn i februar og marts 2020 førte til oversvømmelser langs store dele af Gudenåen. Borgmestrene i Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers Kommuner tog derfor initiativ til udarbejdelsen af en helhedsplan for vandhåndteringen langs Gudenåen.

Historisk har de højeste vandstande i Gudenåen optrådt i vinterhalvåret, typisk i forbindelse med situationer med omslag til tøvejr i form af en varmfront med regn, efter en længere frostperiode, hvor der er oplagret større mængder vand i form af sne på frossen jord. I 2008 sås de første tegn på flere vandplanter som følge af vandremuslingens indtog i Gudenåen. Dette har siden udviklet sig til massive forekomster, og vandplanterne er på mange strækninger en væsentlig årsag til øget vandstand i sommerperioden.

Klimaændringerne fører samtidig til større vandmængder og tilhørende højere vandstande i åen. Målinger af vandmængderne i åen på de målestationer, der har været drevet i mange år, viser, at vandføringen i Gudenåen er steget. Data fra en målestation ved Tvilum mellem Silkeborg og Kongensbro viser, at vandføringen i åen er steget med mere end 10 % siden 1920’erne.

Miljø- og Fødevareministeriet vurderer helhedsplanlægning for vandløb som et vigtigt redskab i den fremtidige håndtering af vand. Helhedsplanlægning for vandløbssystemer var en af de anbefalinger som ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning kom med i december 2017. De kommunale erfaringer med helhedsplanlægning og tværkommunalt samarbejde i vandløbssystemer er derfor indsamlet løbende.