Skip til hoved indholdet
    Hjem Beredskab ved oversvømmelse Ansvarsfordeling ved oversvømmelse

Ansvarsfordeling ved oversvømmelse

Det er dit ansvar som boligejer at sikre din ejendom mod oversvømmelser. Mange skader fra oversvømmelser kan minimeres, hvis du er forberedt, og ved, hvad du skal gøre, når vandet kommer. Du kan også som boligejer forebygge og begrænse skaderne.

Nedenfor findes viden og inspiration til hvad du skal være opmærksom på og hvordan du kan sikre dig grund og bolig. 

Beredskabets rolle ved oversvømmelser

Kommunernes redningsberedskaber har til opgave at yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Kommunernes redningsberedskaber skal også kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte efter beredskabslovens § 12, stk. 1.

De opgaver, der er omfattet af beredskabsloven, er som udgangspunkt akutte opgaver i situationer, hvor der er en overhængende fare for personer, ejendom og miljø. Det kommunale redningsberedskab træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske indsættelse af det kommunale redningsberedskab. Der er overladt et skøn til det kommunale redningsberedskab vedrørende en hændelses akutte karakter, herunder om situationen er stabil. I vurderingen vil også kunne indgå, om andre er nærmere til at løse opgaven, f.eks. ejeren selv, eventuelt via et redningsabonnement eller forsikring. I vurderingen vil også kunne indgå, om en eventuel indsats tilgodeser et hensyn til almenvellet, f.eks. infrastruktur, kulturminder eller større beboelsesområder, idet den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning dog skal iagttages.

Kommunens og forsyningsselskabets roller ved oversvømmelser

Forsyningsselskabet sørger for at deres del af spildevandsanlægget fungerer, og at det overvåges. Kontakt dit forsyningsselskab, hvis du vil høre nærmere herom.

Den enkelte kommune har mulighed for at udarbejde en beredskabsplan for oversvømmelsessituationer. Kontakt din kommune, hvis du vil høre nærmere herom.

Viden og inspiration til hvordan du kan sikre din grund og bolig

Der findes flere steder, hvor du kan læse nærmere og finde viden og inspiration til, hvordan du kan sikre din grund og bolig. Nedenfor er indsat nogle eksempler:

  • Læs, hvordan man kan beskytte boliger mod oversvømmelse på: bolius.dk
  • Læs, hvordan man som borger, kommune og erhverv kan tilpasse sig klimaet på: klimatilpasning.dk

Terrænændringer, diger og lignende vil som udgangspunkt skulle vurderes af den enkelte kommune. Kontakt din kommune og hør nærmere herom.