Skip til hoved indholdet
    Hjem Analyse of modeller Gudenåmodellen

Gudenåmodellen

De 7 Gudenåkommuner har igennem projektet Coast to Coast Climate Challenge, C12 Gudenåen udviklet en hydraulisk model for Gudenåen. Modellen kan foretage scenarieberegninger og varsle vandstanden 3 dage frem tiden.

Der er udarbejdet en teknisk rapport, der i detaljer beskriver, hvordan den hydrauliske model for Gudenåen er sat op, og hvilke resultater der er kommet ud af beregningerne. I dette arbejde er der fortaget scenarieberegninger for følgende:

  • Søparkering
  • Grødeskæring
  • Uddybning
  • Jordkøb og jordfordeling
  • Vandparering i ådalen
  • Parallelløb
  • Aflejringer
  • Forsinket afstrømning fra byer

Se præsentation af Gudenåmodellen fra Gudenåkomitéens temamøde d. 26. marts 2021: