Skip til hoved indholdet
    Hjem Analyse of modeller Analyse af vandparkering i oplandet

Analyse af vandparkering i oplandet

Værktøjet ”Oplandsanalyse og Vandparkering i Gudenåen” anvendes til at undersøge de potentielle muligheder for at parkere vand i og langs Gudenåen.

Analysen for vandparkering undersøger det potentielle stuvningsvolume og -areal, der kan findes ved at placere en dæmning et givent sted i vandløbssystemet. Herudover er der gennemført en lavningsanalysen, som undersøge, hvorvidt fyldning af deloplandenes lavninger har et volume-potentiale for at have en effekt på vandstanden i Gudenåen. 

Se præsentation af vandparkering i oplandet fra Gudenåkomitéens temamøde d. 26. marts 2021: