Generelle virkemidler

På tværs af Gudenåens 160 km varierende forløb er der vurderet en række virkemidler, som ikke er stedspecifikke, men som potentielt vil kunne finde anvendelse alle steder. Disse virkemidler beskrives nærmere i den enkelte virkemiddelblade.

Gudenåen Skanderborg Kommune

Se virkemiddel: Vandparkering i opland Gudenåen.

Se virkemiddel: Diger og terrænregulering.

Se virkemiddel: Grødeskæring generelt.

Se virkemiddel: Multifunktionel jordfordeling.

Virkemidlerne omfatter en beskrivelse af virkemidlet, en vurdering af effekten samt en indledningsvis angivelse af de miljømæssige bindinger, der skal tages i betragtning ved anvendelsen. Realiserbarheden af virkemidlerne er vurderet ift. gældende lovgivning.