Skip til hoved indholdet
  Hjem Hvorfor en samlet Helhedsplan? Hvem står bag Helhedsplanen?

Hvem står bag Helhedsplanen?

De 7 Gudenåkommuner er gået med sammen om at lave en helhedsplan for håndteringen af vandet langs Gudenåen. Her kan du læse om de forskellige arbejdsgrupper for helhedsplanen.

De syv borgmestre langs Gudenåen har igangsat helhedsplanen og udgør den politiske styregruppe for helhedsplanen. Borgmestergruppen træffer overordnede og principielle beslutninger og indstiller den endelige helhedsplan til vedtagelse i de syv byråd. Borgmesteren for Silkeborg Kommune er formand for borgmestergruppen.

Gudenåkomiteen

Gudenåkomiteen er nedsat som faglig politisk arbejdsgruppe i arbejdet med Helhedsplanen. Komitéen skal blandt andet koordinere indsatserne for et bedre vandmiljø og de rekreative interesser på tværs af kommunegrænserne.

Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem de syv kommuner, der ligger langs Gudenåen. Komitéen består af udpegede byrådsmedlemmer fra de syv kommuner.

Gudenåkomitéen har i en lang årrække samarbejdet om Gudenåen, f.eks. om vandkvalitet, sejlads på åen og klimatilpasning. I den tiltrådte vision for Gudenåen hedder det bl.a., at Gudenåkomitéen styrkes som tværfagligt tværkommunalt politisk forum, der kan anbefale Gudenåens kommuner løsninger i spørgsmål om klimatilpasning. Gudenåkomitéen har nedsat en følgegruppe til arbejdet med helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen.

Følgegruppen

Følgegruppen fungerer som et rådgivende forum for Gudenåkomitéen i overordnede spørgsmål, der hører under ”Helhedsplanen for vandhåndteringen i Gudenåen”. Følgegruppen skal sikre, at fokus og indhold i helhedsplanen er afstemt på tværs af interesseorganisationer.

Følgegruppen er nedsat i september 2020 og fungerer i perioden, hvor udarbejdelsen af Helhedsplanen for vandhåndteringen i Gudenåen gennemføres.
Følgegruppen består af en repræsentant fra nedenstående interesseorganisationer, som dækker Gudenåen fra udspring til udløb og oplandet hertil. 

Følgegruppen består af (alfabetisk arrangeret):

 • Bæredygtigt Landbrug
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Skovforening
 • Danske Vandløb
 • DANVA
 • Ferskvandsfiskeriforening
 • Friluftsrådet
 • GudenåSamarbejdet
 • Landbrug og Fødevarer
 • Miljøstyrelsen
 • Naturstyrelsen
 • Region Midtjylland
 • Slots- og kulturstyrelsen

Organisationsdiagram for helhedsplanen