Skip til hoved indholdet
    Hjem Hvorfor en samlet Helhedsplan? Forord

Forord

Du kan læse forordet til Helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen fra de syv gudenåborgmestre og Gudenåkomitéen her:

Forord til helhedsplanen for Gudenåen

Gudenåen er et komplekst vandsystem. Vi kigger ind i et vådere klima, og derfor er det vigtigt, at vi i Gudenåkommunerne kigger på vandhåndtering sammen.

En 100-års hændelse, som den, der blev oplevet flere steder langs Gudenåen i februar og marts 2020, må vi nok desværre erkende, at vi kan komme til at opleve lidt hyppigere end hvert 100. år i fremtiden.

Det kræver handling, ikke kun fra myndighedernes side, men også fra de lodsejere, der bor langs åen. Der er ikke ét virkemiddel, der kan løse hele problemet – vi skal have flere ting i spil samtidigt. Først og fremmest skal vi arbejde sammen om de løsninger, der skal til. Derfor er helhedsplanen for vandhåndteringen i Gudenåen et nyt og vigtigt værktøj, som samler og giver ny viden, som vi kan bruge fremadrettet.

Tak til Gudenåkomitéen for det store arbejde med helhedsplanen, og for at have taget rollen som faglig, politisk arbejdsgruppe. Vi ser frem til at bringe den viden, og nogle af de virkemidler, der er beskrevet i helhedsplanen, i anvendelse.

Kasper Glynge
Borgmester, Hedensted Kommune

Peter Sørensen
Borgmester Horsens Kommune

Frands Fischer
Borgmester, Skanderborg Kommune

Steen Vindum
Borgmester, Silkeborg kommune

Nils Borring
Borgmester, Favrskov Kommune

Ulrik Wilbek
Borgmester, Viborg Kommune

Torben Hansen
Borgmester, Randers Kommune

Juni 2021

Mange forbinder Gudenåen med naturoplevelser, sejlads og sommerferier. Men for dem, som har Gudenåen som nærmeste nabo, byder Gudenåen på helt andre oplevelser, når vandstanden stiger, og Gudenåen breder sig. Nogle gange er det små oversvømmelser, andre gange er oversvømmelserne større, og nogle gange møder vi de såkaldte 100 års hændelser.

Man kan ikke diskutere med vand, og man kan heller ikke diskutere med klimaforandringer. Selvom det er svært at spå om fremtiden, peger alt på, at vi går en vådere fremtid i møde. Spørgsmålet er, hvordan vi håndterer vandet, når der fra tid til anden er rigeligt af det – ikke bare i dag eller i morgen, men også på den lange bane mange år frem i tiden. Det er det, som helhedsplanen for vandhåndteringen i Gudenåen har arbejdet for at belyse nærmere. Det er en yderst aktuel opgave, som Gudenåkomitéen har været meget glade for at være faglig, politisk arbejdsgruppe for.

Det er også i det fremtidige arbejde vigtigt, at aktører og interessenter inddrages i arbejdet omkring vandhåndteringen. Gudenåkomitéen har igennem processen med at udarbejde helhedsplanen haft stor glæde af den sparring og samarbejde, der har været med følgegruppen, og det skal alle medlemmer i følgegruppen have stor tak for.

 

Karen Lagoni
Randers Kommune (Socialdemokratiet)
Fmd. Gudenåkomitéen

Kai Overgaard Andersen
Viborg Kommune (Socialistisk Folkeparti)

Anders G. Christensen
Favrskov Kommune (Venstre)

Claus Løwe Klostergård
Silkeborg Kommune (Socialistisk Folkeparti) (Næstformand)

Jens Szabo
Skanderborg Kommune (Venstre)

Lars Skytte Nielsen
Horsens Kommune (Socialdemokratiet)

Lene Tingleff
Hedensted Kommune (Venstre)

Juni 2021