Skip til hoved indholdet
    Hjem Gudenåen - et stort vandsystem? Fakta om Gudenåen

Fakta om Gudenåen

Gudenåen er Danmarks længste å. Gudenåen har sit udspring ved Tinnet Krat få km syd for Nørre Snede og løber gennem landskabet 160 km nordpå mod Randers Fjord og videre ud i Kattegat.

 

Gudenåen starter i 65 meters højde ved Tinnet Krat. Herfra strømmer vandet i mange små og store trin og sving ned mod havet. På sin vej mod passerer vandet i Gudenåsystemet igennem 67 store søer. Søerne bidrager med masser af ekstra liv og naturrigdom oven i det, som allerede findes i vandløbene. Vandfugle som lappedykkere og blishøns yngler i rørskovene, og om vinteren slår tusindvis af ænder og gæs sig ned på søerne for at æde og hvile sig. Derudover finder havørnene også en stor del af deres føde i søerne, da mange fiskearter holder til i søerne.

Gudenåens opland

Gudenåens opland kan sammenlignes med et kæmpestort, aflangt vandfad. Vandet fra nedbøren bliver samlet i riller og fordybninger som henholdsvis som vandløb og søer, før det løber ud i den laveste ende mod nord.

I alt udgør Gudenåens opland 2.600 km2. Det svarer til 10 % af Jyllands areal. Hvis Randers Fjord også bliver regnet som opland til Gudenåen, vil Gudenåens samlet opland være 3.200 km2.

Gudenåens vand kommer fra mange steder 

Vandet kommer fra sandede heder i vest, frodige bakker i øst — og fra marker, enge, moser, store skove og mange byer. Noget af det, der findes her af næring, sand og alle mulige andre stoffer i jordbunden og oven på veje og pladser, ender til sidst i vandløbene.

På vej mod havet samles vandet i vildsomme bjergbække i dybe slugter øverst på bakkerne, i rolige åer, der flyder gennem brede floddale, som Nørreåen, i hurtigt strømmende åer som Funder Å, i dybe søer som Hald Sø (der er 30 meter dyb!), i søer med krystalklart vand og sjældne planter som Tingdalsøerne, Almind Sø og Slåen Sø — og i masser af søer med næringsrigt og mere uklart vand.

 

Gudenåens udspring - Tinnet Krat

Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

 

Gudenåens største sø - Mossø

Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.