Skip til hoved indholdet
    Hjem Gudenåen - et stort vandsystem? Coast to Coast Climate Challenge

Coast to Coast Climate Challenge

Helhedsplanen for Gudenåen er udarbejdet med hjælp fra klimatilpasningsprojektet C2C CC.

C2C CC er et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der forløber i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022. Projektet støttes af LIFE-programmet med ca. 52 mio. kr. og har et samlet budget på ca. 90 mio.kr. Dertil kommer alle anlægsomkostningerne i forbindelse med realisering af de mange løsninger, som udvikles under projektforløbet.

Den overordnede målsætning i C2C CC

Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde for at skabe en klimarobust region ved:

  • at formulere en fælles langsigtet strategi blandt de lokale aktører, og ved
  • at implementere de kommunale klimatilpasningsplaner målrettet, idet de nødvendige analyser og aktiviteter koordineres, og ved
  • at identificere og forbedre ressourcer og kapaciteter blandt borgere, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder i vandbranchen

Projektet gennemføres i en række delprojekter (24 stk.) og tværgående aktiviteter. Forskellige partnere har bragt delprojekter ind i C2C CC.

Delprojektet, C12 Gudenåen

Projektet C12 Gudenåen arbejder på tværs af grænserne mellem de syv kommuner, som Gudenåen løber gennem, samt et forsyningsselskab i Skanderborg.

I projektet udvikles en hydrologisk model for vandløbet, og arealanvendelsen kortlægges. Mulige tiltag for håndtering af de øgede vandmængder identificeres. Testscenarier for forskellige løsninger i modellen vil blive foretaget. Denne kortlægning danner grundlag for en fælles forståelse af konsekvenserne af klimaforandringerne i oplandet. Næste skridt vil være at skabe en fælles vision og målsætninger for koordineret klimatilpasningsplanlægning. Desuden vil blive udarbejdet skitser over fysiske løsninger i Gudenåens opland, og egnede metoder til at håndtere vand vil blive fundet.