Varslingsmodel for vandstanden de næste 3 dage

De 7 Gudenåkommuner har igennem projektet Coast to Coast Climate Challenge, C12 Gudenåen udviklet en hydraulisk model for Gudenåen. Modellen kan foretage scenarieberegninger og varsle vandstanden 3 dage frem tiden.

Billede af varsling fra varslingsside

Der er udviklet en foreløbig demo-adgang til Gudenå-varslingsiden. Der gøres opmærksom på, at data og kort stadig er i udviklingsfasen, og at det endelige indhold og udseende derfor kan afvige fra demo-versionen. Data og kort må derfor kun tages som et indblik i arbejdsprocessen, og således ikke benyttes til fx varsling af vandstand. Der kan desuden forekomme dataudfald, idet vi løbende arbejder på den endelige version.

Se varslingsmodel for vandstanden de næste tre dage på c2ccc.eu.

Læs hvordan du orienterer dig i varslingsmodellen.