Aktørperspektiver langs Gudenåen

I projektet Coast to Coast Climate Challenge er der gennemført en undersøgelse af aktørperspektiver i forbindelse med klimatilpasning af Gudenåen.

Grødeskæring i Gudenåen

Aktørernes syn på forandringer i miljø og klima ved Gudenåen er blevet belyst igennem interviews, mailkorrespondancer og sparring med lokale aktører.

Læs om undersøgelsen af aktørperspektiver i forbindelse med klimatilpasning af Gudenåen.

Se præsentation af aktørperspektiver langs Gudenåen fra Gudenåkomitéens temamøde d. 26. marts 2021:

C2C-logo og Life-logo