Aktør- og interessentperspektiver

Her får du et overblik over aktør- og interessentperspektiverne langs Gudenåen og de fire workshops, der er blevet afholdt herom.