Analyse af vandparkering i oplandet

Værktøjet ”Oplandsanalyse og Vandparkering i Gudenåen” anvendes til at undersøge de potentielle muligheder for at parkere vand i og langs Gudenåen.

Kort over strækning af Gudenåen

Analysen for vandparkering undersøger det potentielle stuvningsvolume og -areal, der kan findes ved at placere en dæmning et givent sted i vandløbssystemet. Herudover er der gennemført en lavningsanalysen, som undersøge, hvorvidt fyldning af deloplandenes lavninger har et volume-potentiale for at have en effekt på vandstanden i Gudenåen. 

Læs oplandsanalyse og vandparkeringsværktøj her.

Se præsentation af vandparkering i oplandet fra Gudenåkomitéens temamøde d. 26. marts 2021: