Analyse af afstrømning og forsinkelse fra oplandet

Tilstrømningsanalysen for Gudenåens opland anvendes til at undersøge det overordnede potentiale for at forsinke drænafstrømning fra lavbundsarealer.

Kort  over lavbundstema med jorder med højt organisk indhold

For at give den bedst mulige systemforståelse af Gudenåen og oplandets betydning samt potentialet for at afhjælpe og udligne afstrømninger til Gudenåens hovedløb er afstrømningen fra Gudenåens opland til Gudenåens hovedløb undersøgt.

Læs analyse af Gudenåens afstrømning.

Se præsentation af Gudenåens afstrømning fra Gudenåkomitéens temamøde d. 26. marts 2021: